Zadzwoń do nas +48 790 330 132

Home » Akty Prawne

Akty Prawne

Zarządzanie nieruchomościami odbywa się w ramach obowiązującego prawa i przepisów. Nasz firma zawsze jest na bieżąco z odpowiednimi regulacjami. Poniżej linki do najważniejszych aktów prawnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami:

 • KODEKS CYWILNY
 • KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
 • KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 • USTAWA O PODATKACH I OPŁATACH
 • USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI
 • USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • USTAWA PRAWO BUDOWLANE
 • USTAWA O RACHUNKOWOŚCI
 • USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE
 • USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
 • USTAWA O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH
 • ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
 • ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KSIĄZKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
 • ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH